Nova društvena mreža - Pinterest

Datum06.06.2012. 08:47:37 od admin, kat.: IT, Društvene mreže, Komentari 0, cOOl 0, iscOOlirano 0

Nova društvena mreža - Pinterest

Iako samo dve godine postoji, društvena mreža Pinterest ima veći promet nego Google+, LinkedIn i YouTube zajedno.

dalje... Facebook Twitter

Tambler (Tumblr)

Datum30.05.2012. 09:14:17 od admin, kat.: IT, Društvene mreže, Komentari 0, cOOl 2, iscOOlirano 0

Tambler (Tumblr)
Tambler (Tumblr) je komercijalna blog platforma koja omogućava članovima da objavljuju tekstove, slike, video zapise na svojim Tamblogovima.

dalje... Facebook Twitter