Koliko tačno ima učenika u odeljenju?

Datum15.03.2016. 15:33:12 od admin, kat.: Zanimljivosti, Matematika, Komentari 0, cOOl 0, iscOOlirano 0

Koliko tačno ima učenika u odeljenju?

Nastavljamo sa matematičkim zadacima, ovog puta treba da izračunamo koliko tačno ima učenika u odeljenju?

dalje... Facebook Twitter

Zanimljiva matematika 8

Datum12.03.2016. 19:14:24 od admin, kat.: Zanimljivosti, Matematika, Komentari 0, cOOl 0, iscOOlirano 0

Zanimljiva matematika 8
Potrebno je nastaviti niz...

dalje... Facebook Twitter

Zanimljiva matematika 7

Datum09.03.2016. 09:04:14 od admin, kat.: Zanimljivosti, Matematika, Komentari 1, cOOl 0, iscOOlirano 0

Zanimljiva matematika 7
Potrebno je odgovoriti na pitanje: Koliko je 5+3?

dalje... Facebook Twitter

Zanimljiva matematika 6

Datum01.03.2016. 09:04:14 od admin, kat.: Zanimljivosti, Matematika, Komentari 6, cOOl 1, iscOOlirano 0

Zanimljiva matematika 6
Potrebno je odgovoriti na pitanje: Koliko je 5-4?

dalje... Facebook Twitter

Zanimljiva matematika 5

Datum17.07.2015. 20:16:09 od admin, kat.: Zanimljivosti, Matematika, Komentari 4, cOOl 0, iscOOlirano 0

Zanimljiva matematika 5

Potrebno je odgovoriti na pitanje: Koliki je ugao na satu između male i velike kazaljke u 3:15?

dalje... Facebook Twitter

Zanimljiva matematika 4

Datum01.06.2015. 09:54:45 od admin, kat.: Zanimljivosti, Matematika, Komentari 6, cOOl 1, iscOOlirano 0

Zanimljiva matematika 4
Potrebno je odgovoriti na pitanje: Koliko je 7+2?

dalje... Facebook Twitter

Zanimljiva matematika 3

Datum15.05.2015. 10:14:55 od admin, kat.: Zanimljivosti, Matematika, Komentari 8, cOOl 31, iscOOlirano 0

Zanimljiva matematika 3

Potrebno je odgovoriti na pitanje: Koliko je 5+4? U prvi mah pitanje je pomalo smešno, ali ovog puta nećemo se držati klasičnih matematičkih pravila, već ćemo koristiti logiku, i rešiti zadatak na osnovu pretpostavki sa slike.

dalje... Facebook Twitter

Zanimljiva matematika 2

Datum14.12.2012. 16:02:25 od admin, kat.: Zanimljivosti, Matematika, Komentari 0, cOOl 2, iscOOlirano 0

Zanimljiva matematika 2
Opet novi način množenja

dalje... Facebook Twitter

Zanimljiva matematika

Datum24.09.2012. 03:19:29 od admin, kat.: Zanimljivosti, Matematika, Komentari 0, cOOl 4, iscOOlirano 0

Zanimljiva matematika

Novi način množenja :-)

dalje... Facebook Twitter