šahovski problem

Pretraga:

Pronađeno naslova: 39;Šahovski problem br. 39

Datum23.09.2016. 12:27:46 od admin, kat.: Šah, Šahovski problemi, Komentari 0, cOOl 0, iscOOlirano 0

Šahovski problem br. 39Beli igra prvi i ostvaruje dosta dobru poziciju za uspešnu završnicu...... dalje...Šahovski problem br. 38

Datum02.09.2016. 23:52:04 od admin, kat.: Šah, Šahovski problemi, Komentari 0, cOOl 0, iscOOlirano 0

Šahovski problem br. 38Beli igra prvi i ostvaruje dosta dobru poziciju za uspešnu završnicu...... dalje...Šahovski problem br. 37

Datum19.06.2016. 09:30:33 od admin, kat.: Šah, Šahovski problemi, Komentari 0, cOOl 1, iscOOlirano 1

Šahovski problem br. 37Beli igra prvi i daje mat u 4 poteza...... dalje...Šahovski problem br. 36

Datum10.06.2016. 13:05:27 od admin, kat.: Šah, Šahovski problemi, Komentari 0, cOOl 2, iscOOlirano 0

Šahovski problem br. 36Beli igra prvi i daje mat u 5 poteza...... dalje...Šahovski problem br. 35

Datum02.05.2015. 12:58:30 od admin, kat.: Šah, Šahovski problemi, Komentari 3, cOOl 0, iscOOlirano 0

Šahovski problem br. 35Beli igra prvi i daje mat u 3 poteza...... dalje...Šahovski problem br. 34

Datum01.05.2015. 12:49:57 od admin, kat.: Šah, Šahovski problemi, Komentari 5, cOOl 0, iscOOlirano 0

Šahovski problem br. 34Beli igra prvi i daje mat u 2 poteza...... dalje...Šahovski problem br. 33

Datum23.03.2015. 09:59:19 od admin, kat.: Šah, Šahovski problemi, Komentari 1, cOOl 1, iscOOlirano 1

Šahovski problem br. 33Crni igra prvi i daje mat u 3 poteza...... dalje...Šahovski problem br. 32

Datum22.03.2015. 09:49:07 od admin, kat.: Šah, Šahovski problemi, Komentari 1, cOOl 0, iscOOlirano 0

Šahovski problem br. 32Beli je na potezu u naredna 4 poteza obezbeđuje laku završnicu i pobedu. ... dalje...Šahovski problem br. 31

Datum21.03.2015. 09:43:30 od admin, kat.: Šah, Šahovski problemi, Komentari 3, cOOl 1, iscOOlirano 0

 Šahovski problem br. 31Beli igra prvi i daje mat u 3 poteza...... dalje...Šahovski problem br. 30

Datum19.01.2015. 18:02:07 od admin, kat.: Šah, Šahovski problemi, Komentari 2, cOOl 1, iscOOlirano 1

Šahovski problem br. 30Beli igra prvi i daje mat u 5 poteza... dalje...Šahovski problem br. 29

Datum17.01.2015. 17:59:26 od admin, kat.: Šah, Šahovski problemi, Komentari 3, cOOl 0, iscOOlirano 0

Šahovski problem br. 29Beli igra prvi i daje mat u 3 poteza... dalje...Šahovski problem br. 28

Datum16.01.2015. 17:56:51 od admin, kat.: Šah, Šahovski problemi, Komentari 3, cOOl 0, iscOOlirano 0

Šahovski problem br. 28Beli igra prvi i daje mat u 2 poteza... dalje...Šahovski problem br. 27

Datum15.01.2015. 17:54:48 od admin, kat.: Šah, Šahovski problemi, Komentari 6, cOOl 1, iscOOlirano 1

Šahovski problem br. 27Beli igra prvi i daje mat u 2 poteza... dalje...Šahovski problem br. 26

Datum14.01.2015. 17:52:41 od admin, kat.: Šah, Šahovski problemi, Komentari 3, cOOl 3, iscOOlirano 3

Šahovski problem br. 26Beli igra prvi i daje mat u 3 poteza... dalje...Šahovski problem br. 25

Datum13.11.2014. 11:44:03 od admin, kat.: Šah, Šahovski problemi, Komentari 4, cOOl 2, iscOOlirano 0

Šahovski problem br. 25Beli igra prvi i daje mat u 3 poteza... dalje...
1 2 3