Šta su HTML i HTM?

09.01.2015. 16:17 od admin Pregledano 2714 | Komentari 0 | cOOl 0 | iscOOlirano 0

HTML i HTM su ekstenzije fajlova koji su zapravo Vaše stranice na internetu. Sa ovim ekstenzijama se predstavljaju isključivo statičke web strane.

Šta su HTML i HTM?

HTML ( HyperText Markup Language ) predstavlja zapravo jednostavan programski jezik koji služi za obeležavanje teksta koji se prikazuje korisniku i programiranje jednostavnih objekata na internetu. Ujedno je i standard za Internet dokumente.

Da biste se bavili web dizajnom morate znati HyperText Markup Language tj. HTML. On je relativno jednostavan jezik za opis dokumenata i njihovih međusobnih veza a koji se prikazuju u browserima. HTML nije zaista programski jezik u onom smislu u kom su to C++ ili Visual Basic, on je više sintaksni jezik za formatiranje dokumenata, nastao je od SGML-a ( Standard Generalized Markup Language ), koji je daleko kompleksniji 'meta jezik' a služi za specifiranje elemenata koje se koriste u dokumentima i značenje tih elemenata.

U početku je bio prilično ograničen i pružao je uglavnom elementarne stvari za označavanje i formatiranje teksta (paragrafi, naslovi, citati itd.). Kako se web razvijao dodati su elementi za napredno formatiranje teksta, opis tabela, slika itd.

Osnova HTML predstavljaju atributi i tagovi. Tagovima se određeni deo dokumenta odvaja od ostatka i na njega se primenjuju pravila definisana samim tagom. Atributi se nalaze unutar tagova i omogućavaju da se pored samog imena taga i unapred definisanog ponašanja još bliže odredi način prikaza i ponašanja označenog dela dokumenta.

Primer HTML koda (tagovi su označeni zelenom bojom):

HTML kod, primer

Stranica izgleda:

Izvor: www.izradasajtova.in.rs

Tags:

 
 
 

Ostavite komentar

Prepišite ovaj kod

 

Komentari