Veče - Vojislav Ilić

22.01.2014. 14:20 od pinkjeca Pregledano 6328 | Komentari 0 | cOOl 1 | iscOOlirano 0

Rumene pruge već šaraju daleki zapad,
Klonuo počiva svet. Sa mirnih dalekih polja
Umorni ratar s pesmom žurno se noćištu sprema,
I samo čas po čas zaječi šarena dola

Veče - Vojislav Ilić


Od škripe točkova kolskih. Goneći vesela stada
Bezbrižno pastir mlad u zvučne dvojnice svira,
A njegov kosmati pas, podvivši repinu leno,
Korača upored s njim. Koprena dubokog mira

Uvija polja i ravni. Rumene pruge se gase
I bledi mesečev zrak, svetilo nebeskih dvora,
Kroz maglu diže se već - i nema, duboka tama
Dovodi bajnu noć sa sinjeg neznanog mora.

Sve grli mir i san. Pokašto zaurla samo
Susedov stari pas, il' pozno došavši s rada,
Ispreže ratar plug i stoku umornu poji,
I đeram škripi sve i voda žuboreć pada.

Tags:

 
 
 

Ostavite komentar

Prepišite ovaj kod

 

Komentari