Šta je Lex specialis?

14.04.2015. 10:42 od admin Pregledano 13464 | Komentari 0 | cOOl 1 | iscOOlirano 0

Lex specialis je pravna doktrina koja se odnosi na tumačenje zakona, i može se primeniti i u domaćem i u međunarodnom pravu i kontekstima.

Šta je Lex specialis?

Izraz označava zakon kojim se uređuje poseban predmet, a potiče od latinske pravne maksime: "lex specialis derogat legi generali".

Po ovoj doktrini zakon kojim se uređuje određena tema jači od zakona koji reguliše samo opšta pitanja.

Izvor: wikipedia.org

Tags:

 
 
 

Ostavite komentar

Prepišite ovaj kod

 

Komentari