Baskijski jezik - jezički izolat

12.02.2024. 01:28 od admin Pregledano 455 | Komentari 0 | cOOl 0 | iscOOlirano 0

Baskijski jezik, takođe euskera ili baskuense (u prošlosti poznat kao Euskara ili Uskara), ne pripada porodici indoevropskih jezika, kojima se govori u najvećem dijelu Evrope.

Baskijski jezik - jezički izolat

Do sada nije dokazana pripadnost baskijskog ni bilo kojoj drugoj jezičkoj porodici, pa se smatra jezičkim izolatom.

Baskijskim jezikom govori oko 750.000 ljudi i to na severu Španije, u autonomnoj pokrajini Baskiji, u severnom delu autonomne pokrajine Navara i u jugozapadnom delu Francuske (francuska Baskija).

Baskijski se piše latinicom, u koju su slova C, Q, V, W, Y uključena, ali se ne koriste, osim kod pisanja stranih reči i imena. Dodato je slovo ñ, a digrafi dd, ll, rr, ts, tt, tx, tz imaju posebno značenje.

Potpuna abeceda je:

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz


Većina baskijskih suglasnika se izgovara poput srpskih, ali ima i nekih razlika:

  • x se izgovara kao š;
  • z se izgovara kao s (zvuk nalik našem z ne postoji);
  • tz se izgovara kao c;
  • tx se izgovara kao č ili ć ;
  • ts se izgovara kao c ili kao umekšano ć ;
  • il se izgovara kao ilj;
  • in se izgovara kao inj;

U baskijskom jeziku ne postoje sedeći zvukovi: dž, đ, v, z, ž.

Primer nekoliko brojeva:

1 bat 11 hamaika 10 hamar
2 bi 12 hamabi 20 hogei
3 hiru 13 hamahiru 30 hogeita hamar
4 lau 14 hamalau 40 berrogei
5 bost 15 hamabost 50 berrogeita hamar
6 sei 16 hamasei 60 hirurogei
7 zazpi 17 hamazazpi 70 hirurogeita hamar
8 zortzi 18 hemezortzi 80 laurogei
9 bederatzi 19 hemeretzi 90 laurogeita hamar
10 hamar 20 hogei 100 ehun

Klikni na sliku da se uveca

 

Tags:

 
 
 

Ostavite komentar

Prepišite ovaj kod

 

Komentari