Šta je BODMAS pravilo

16.01.2024. 13:57 od admin Pregledano 694 | Komentari 0 | cOOl 0 | iscOOlirano 0

BODMAS (BIDMAS) pravilo, je pravilo o redosledu operacija (u matematici ili programiranju), odnosno pravilo o prioritetu izvršavanjua matematičkih operacija kod nekog izraza.

Šta je BODMAS pravilo

Redosled operacija po prioritetu je:
1) Zagrade
2) Stepenovanje i korenovanje (43)
3) Množenje i deljenje ( • ÷ )
4) Sabiranje i oduzimanje ( + - )
5) Redosled sa leva na desno

Važna napomena je da su stepenovanje i korenovanje, odnosno množenje i deljenje, ili sabiranje i oduzimanje, operacije istog prioriteta, tako da se u izrazima gde se javljaju operacije istog prioriteta jedna pored druge koristi se pravilo sa leva na desno.

Računske operacije poput množenja i deljenja imaju više oznaka. Tako da na primer za deljenje se koristi ÷ ili razlomačka crta / (u programiranju je kosa crta, dok je u matematici položena). Dok se za množenje koristi putača x, ili •, (ili * u programiranju), a posoji pravilo kada između broja i zagrade nema znaka operacije da se podrazumeva da je množenje.


Primer:
3 + 43 ÷ 22 • 5 ÷ 2 - (10 - 8 ÷ 4 + 5 ) = ?

1. Prvo rešavamo zagrade: 10 + 8 ÷ 4
a) Pošto je izraz u zagradi složen, radimo operaciju većeg prioriteta, a to je deljenje, Tako da imamo: 8 ÷ 4 = 2
b) Zatim radimo operacije nižeg prioriteta sabiranje i oduzimanje, sa leva na desno, tako da imamo: 10 - 2 + 5 = 13
2. Kada smo rešili zagrade, vraćamo se na ostatak izraza, tako da imamo: 3 + 43 ÷ 22 • 5 ÷ 2 - 13
3. Ovde imamo stepenovanje 43 i 22, tako da su nam to operacije najvećeg prioriteta, pa imamo da je: 43 = 64 i 22 = 4
4. Vraćamo se u ostatak izraza, i imamo: 3 + 64 ÷ 4 • 5 ÷ 2 - 13, i ovde imamo operacije većeg prioriteta a to su množenje i deljenje: 64 ÷ 4 • 5 ÷ 2
5. Pošto imamo izraz: 64 ÷ 4 • 5 ÷ 2 gde su nam operacije istog prioriteta, njega rešavamo redom, sa leva na desno, tj. 16 • 5 ÷ 2 = 80 ÷ 2 = 40
6. Zatim se vraćamo u ostatak izraza i imamo: 3 + 40 - 13, gde su operacije najnižeg prioriteta, tako da opet rešavamo po redosledu sa leva na desno i imamo: 3 + 40 - 13 = 30
7. Konačno rešenje je 30

Tako da sa lakoćom možemo da izračunamo izraz na slici.

Rešenje napisati u komentaru.

Klikni na sliku da se uveca

 

Tags:

 
 
 

Ostavite komentar

Prepišite ovaj kod

 

Komentari