Kako su meseci u godini dobili nazive?

23.01.2015. 11:23 od admin Pregledano 5165 | Komentari 0 | cOOl 1 | iscOOlirano 0

Kalendar koji koristimo, preuzeli smo od starih Rimljana, koji je prvobitno imao 10 meseci. Godina je počinjala u martu, od prolećne ravnodnevice, tako da je mesec mart (Martius) bio ustvari prvi mesec u godini. Za njim su se ređali: Aprilis, Mais,  Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, November i December.

Kako su meseci u godini dobili nazive?

Rimski kralj Numa Pompilius je za vreme svoje  vladavine, uveo reforme kalendara koje su povećale godinu sa tadašnjih 304 dana na 364 odnosno na 365 dana, što je dovelo do toga da se dodaju dva nova meseca Februarius i Januarius. Taj kalendar je bio u upotrebi sve do Julija Cezara koji je izvršio reformu kalendara uz pomoć egipatskog astronoma i matematičara Sosigena iz Aleksandrije, 45.g. p.n.e. i napravio ga je ovakvim kakvim ga danas znamo.

Mesecima su Rimljani dali nazive ili po bogovima, ili po čuvenim vladarima ili po rednom broju u kalendaru.

Kako su meseci u godini dobili nazive?

JANUAR - dobio je ime po Janusu, rimskom bogu ulaza, kapija, vrata, početka i kraja. Janus je imao dva lica, svako na jednoj strani glave kako bi mogao da vodi računa o početku i kraju svega što se dešava.

FEBRUAR - dobio je ime po uzanim remenovima kozije kože zvanim februa, a služili su za obredno čišćenje. Ako je mart bio prvi mesec u godini, u februaru su se čistili hramovi i ulice pred novu godinu.

MART - dobio je ime po Marsu, rimskom bogu rata. Obzirom da je Rim bio zemlja sa bogatom ratničkom tradicijom, bilo je logično da prvi mesec u godini bude posvećen bogu rata.

APRIL - dobio je ime po latinskoj reči aperire što znači “otvoriti”, a to, opet, simbolizuje otvaranje pupoljaka biljaka u aprilu.

MAJ - dobio ime po Maji, rimskoj boginji – zaštitnici biljaka i njihovog rasta.

JUN - nazvan po boginji Junoni jer je njen simbol bio paun, a jun je mesec pun raznobojnog cveća.

JUL - dobio je ime u čast velikog vojskovođe i vladara Gaja Julija Cezara.

AVGUST - poklonjen velikom imperatoru Oktavijanu Avgustu, osvajaču Egipta.

SEPTEMBAR -  mesec je bio sedmi (septem) po redu.

OKTOBAR - dobio ime po rednom broju, osmi (octo).

NOVEMBAR  - deveti mesec po redu, a nove znači devet.

DECEMBAR - deseti mesec po rimskom kalendaru je nastao od reči decem koji znači deset.

Tags:

 
 
 

Ostavite komentar

Prepišite ovaj kod

 

Komentari