Evolucija čoveka

16.02.2015. 16:57 od admin Pregledano 20691 | Komentari 0 | cOOl 0 | iscOOlirano 1

Evolucija čoveka je multidisciplinarno polje naučnog istraživanja koje nastoji da shvati i opiše poreklo i razvoj ljudskog roda. Odnosi se na rod Homo, ali proučavanje evolucije čoveka obično obuhvata i čovekove pretke hominide (Hominidae), kao na primer australopitekusa (rod Australopithecus).

Evolucija čoveka

Australopithecus - Australopitekus  je izumrli rod hominida, blisko srodan rodu čoveka (Homo). Naseljavali su istočnu i južnu Afriku. Pojavili su se pre više od 4 miliona godina, a poslednji predstavnici su nestali pre nešto više od milion godina. Najraniji dokazi o dvonožnim hominidima mogu se videti na lokalitetu Laetoli u Tanzaniji – otisci stopala, koji su izuzetno slični savremenim ljudskim otiscima. Do nedavno, otisci su klasifikovani kao otisci australopitekusa, danas pojedini autori smatraju da su u pitanju otisci pripadnika roda Homo.

Homo habilis - Prva vrsta roda Homo. Živeo je od pre 2,4 miliona godina pa do pre 1,5 miliona godina- razvio se pre 2,5 - 2 miliona godina u južnoj i istočnoj Africi u kasnom pliocenu ili ranom pleistocenu kada se odvojio od australopitekusa.

Homo erectus - Živeo pre oko 1,25 miliona godina (ne računajući ergastera) pa sve do pre 0,07 miliona godina. Naseljavao je Afriku, Aziju i Evropu. Najpoznatiji primerak Homo erectus je pekinški čovek.  

Homo neanderthalensis (Homo sapiens neanderthalensis) - Živeo od pre 250.000 godina pa do pre 30.000 godina.  Najnovije preliminarne analize pokazuju da nema genetičke povezanosti između vrsta Homo neanderthalensis i Homo sapiens, te ih, stoga, treba smatrati dvema zasebnim vrstama.

Homo sapiens (Homo sapiens sapiens) - Ova vrsta živi na planeti Zemlji od pre oko 200.000 godina pa do danas. Sredinom perioda koji obuhvata vreme od pre 400.000 godina i drugo međuledeno doba srednjeg pleistocena, (otprilike pre 250.000 godina), naglo se ubrzao razvoj mozga i veština izrade kamenog oruđa, čime su bili stvoreni uslovi za prelaz od Homo erectusa ka savremenom čoveku. Neki nalazi sugerišu da je Homo erectus migrirao iz Afrike, a da se zatim Homo sapiens razvio od Homo erectus u Africi. "Sapiens" znači "pametan" ili "razuman".

Izvor: wikipedia.org

Tags:

 
 
 

Ostavite komentar

Prepišite ovaj kod

 

Komentari