Ido

03.10.2016. 11:43 od admin Pregledano 1395 | Komentari 0 | cOOl 0 | iscOOlirano 0

Ido predstavlja međunarodni jezik koji je potekao od autora Luis de Bofrona 1907. kao „reformisani“ esperanto.

Ido

Početni razlog za nastanak ovog jezičkog projekta jeste želja mnogih tadašnjih esperantista za „poboljšanje“ esperanta. Naime, mnogi su mislili da nedovoljna „perfekcija“ koči svetski napredak esperanta. Jezički projekt ido pojavljuje se kao rezultat rada Delegacije za izbor međunarodnog jezika. Kada je Komisija za predlog međunarodnog jezika (na čelu koje je stajao najznačajniji vođa esperantskog pokreta: Luis de Bofron), predložila izmene u esperanto-jeziku, popularnoo nazvane Esperantido (potomak esperanta).

Nakon pojavljivanja projekta ido nastaje ozbiljna šizma u međunarodnom esperantskom pokretu. Novi jezički projekt privukao je pretežno lingviste. Tada nastaje izreka da je esperanto ostao jezik bez vođa, dok je ido postao jezik bez naroda; što je donekle preuveličavanje tadašnjeg stanja: Prema Enciklopediji esperanta prešlo je u ido-tabor oko 20% esperantsskog rukovodstva i smo oko 4% esperantista. Idisti su nastavili da prave „poboljšanja“.

Reforme su dolazile jedna za drugom, zbog čega je jezik izgubio mnoštvo pobornika. Nakon Drugog svetskog rata ovaj jezik se stabilizuje, ali ne uspeva da spreči tihi odliv pristalica. Ipak, organizovani Ido-pokret postoji još uvek i on aktivno koristi ovaj jezik u međunarodnoj komunikaciji.

Glavne promene su u pravopisu, gde se u alfabetu gube slova sa "kvačicama", kao i u nastavki za akuzativ. Akuzativ se upotrebljava samo onda kada je potrebno. Postoje takođe i neke razlike u rečniku i nastavcima (sufiksi i prefiksi) između ida i esperanta.

Molitva "Oče naš" na ido i esperanto jeziku.

 Ido  Esperanto
Patro nia, qua esas en la cielo,
Tua nomo santigesez;
Tua regno advenez;
Tua volo facesez,
Quale en la cielo, tale anke sur la tero.
Donez a ni cadie l'omnadia pano,
E pardonez a ni nia ofensi,
Quale anke ni pardonas a nia ofensanti,
E ne duktez ni al tento,
Ma liberigez ni del malajo.
Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu via nomo.
Venu via regno,
fariĝu via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Izvor: wikpedia.org

Tags:

 
 
 

Ostavite komentar

Prepišite ovaj kod

 

Komentari