SI prefiks

13.04.2023. 00:49 od admin Pregledano 598 | Komentari 0 | cOOl 0 | iscOOlirano 0

SI prefiks je prefiks koji može da se doda na bilo koju jedinicu Međunarodnog sistema jedinica (SI) kako bi se dobili umnošci te jedinice.

SI prefiks

Nisu svi prefiksi specifični za SI. Mnogi SI prefiksi, kao i sama ideja korišćenja prefiksa za ovu svrhu, datiraju još pre uvođenja SI-ja 1960. godine, tako da se dosta koriste i kod jedinica van SI.

Kao deo SI sistema, zvanično ih je odredio Međunarodni biro za težine i mere.

  Prefiks Simbol Kratka skala Duga skala Decimalni ekvivalent
10 30 kveta Q nonilion kvintilion 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
10 27 rona R oktilion kvadrilijarda (hiljadu kvadriliona) 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000
10 24 jota Y septilion kvadrilion 1 000 000 000 000 000 000 000 000
10 21 zeta Z sekstilion trilijarda (hiljadu triliona) 1 000 000 000 000 000 000 000
10 18 eksa E kvintilion trilion 1 000 000 000 000 000 000
10 15 peta P kvadrilion bilijarda (hiljadu biliona) 1 000 000 000 000 000
10 12 tera T trilion bilion 1 000 000 000 000
10 9 giga G bilion milijarda (hiljadu miliona) 1 000 000 000
10 6 mega M milion 1 000 000
10 3 kilo k hiljada 1 000
10 2 hekto h sto 100
10 1 deka da deset 10
10 0 nema nema jedan 1
10 -1 deci d deseti deo 0,1
10 -2 centi c stoti deo 0,01
10 -3 mili m hiljaditi deo 0,001
10 -6 mikro µ milioniti deo 0,000 001
10 -9 nano n bilioniti deo milijarditi deo 0,000 000 001
10 -12 piko p trilioniti deo bilioniti deo 0,000 000 000 001
10 -15 femto f kvadrilioniti deo bilijarditi deo 0,000 000 000 000 001
10 -18 ato a kvintilioniti deo trilioniti deo 0,000 000 000 000 000 001
10 -21 zepto z sekstilioniti trilijarditi deo 0,000 000 000 000 000 000 001
10 -24 jokto y septilioniti kvadrilioniti deo 0,000 000 000 000 000 000 000 001
10 -27 ronto r oktilioniti kvadrilijarditi deo 0,000 000 000 000 000 000 000 000 001
10 -30 kvekto q nonilioniti kvintilioniti deo 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 001

Tags:

 
 
 

Ostavite komentar

Prepišite ovaj kod

 

Komentari