Još neki saveti za postizanje emotivnog blagostanja: Kognitivno-bihejvioralna terapija

08.09.2015. 11:22 od Irena Pregledano 3613 | Komentari 0 | cOOl 1 | iscOOlirano 0

Osnivač kognitivne teorije depresije je Aron Bek. On je smatrao da je uzrok depresije pogrešno procesovanje informacija kod osoba koje imaju pogrešan pogled na svet. Možda postoji i genetska predispozicija, ali Bek je smatrao da negativan pogled na svet nastaje kao posledica odbacivanja, gubitaka i trauma u ranom detinjstvu.

Još neki saveti za postizanje emotivnog blagostanja: Kognitivno-bihejvioralna terapija

Bez obzira šta je uzrok, njihov iskrivljen pogled na svet konstantno podstiče negativno tumačenje događaja. Depresivne osobe lako generalizuju stvari, dopuštaju da ih njihovi utisci o događajima vode u nesrećnu realnost.

Zagovornici ove terapije smatraju da naše misli uzrokuju naša osećanja i ponašanje, i da mi možemo da promenimo naš način mišljenja da bi se osećali bolje i reagovali pametnije.

Da bi vodili klijenta prema otkriću koje su to misli koje čine da se osećaju loše u vezi sebe, praktičari koriste vizualizaciju, igranje uloga i sl. Kada otkriju koje su to misli, pitaju klijenta da li postoje dokazi koji potvrđuju te misli ili postoji bolji način mišljenja. Kako terapija napreduje klijent bi trebao postati sposoban da uoči negativne misli i da ih zameni novim, koje čine da ima dobro mišljenje o sebi.

Najbolje rezultate kognitivno-bihejvioralana terapija daje kod osoba koje su opuštene u vezi introspekcije i koje su spremne da koriste naučne metode da bi razumeli način na koji mozak funkcioniše.

Više informacija na: body-sds.rs

Tags:

 
 
 

Ostavite komentar

Prepišite ovaj kod

 

Komentari