Traženi termin: 29. juna

Pretraga:

Pronađeno naslova: 1;Na današnji dan Međunarodni Dan Dunava
1621

Međunarodni Dan Dunava je integralni deo saradnje podunavskih zemalja i proslavlja se u svih četrnaest zemalja potpisnica Međunarodne konvencije o zaštiti Du…


1