Traženi termin: bidmas

Pretraga:

Pronađeno naslova: 1;Matematika Šta je BODMAS pravilo
225

BODMAS (BIDMAS) pravilo, je pravilo o redosledu operacija (u matematici ili programiranju), odnosno pravilo o prioritetu izvršavanjua matematičkih operacija kod …


1