Traženi termin: dete

Pretraga:

Pronađeno naslova: 6;Događaji Međunarodni dan deteta
2005

Svetski dan deteta ili Međunarodni dan deteta je godišnji međunarodni događaj koji se slavi 20. novembra. Ustanovljen je od strane Generalne skupšti…

 
 
 

1