Traženi termin: dominik tatarka

Pretraga:

Pronađeno naslova: 1;Misli znamenitih pisaca Dominik Tatarka
945

Jeste li čuli kadgod kako u kućnoj tišini pucketa stari nameštaj? Stari ormarsvaki čas suho zapucketa, kao da se rasprskava i leti u vazduh. Samo usamljeni st…


1