Traženi termin: homo neanderthalensis

Pretraga:

Pronađeno naslova: 1;Zanimljive priče Evolucija čoveka
14282

Evolucija čoveka je multidisciplinarno polje naučnog istraživanja koje nastoji da shvati i opiše poreklo i razvoj ljudskog roda. Odnosi se na rod Homo, ali p…


1