Traženi termin: jna

Pretraga:

Pronađeno naslova: 10; 
Misli znamenitih ljudi O tajnama
6452

Tajna se čuva najbolje onda kada smo po nečem - po čem bilo - i sami zainteresovani da se ne otkrije i ne objavi;  a nejsigurnije je čuva onaj ko to čini…

 
 
 
 

1