Traženi termin: kilo

Pretraga:

Pronađeno naslova: 1;Zanimljive priče SI prefiks
626

SI prefiks je prefiks koji može da se doda na bilo koju jedinicu Međunarodnog sistema jedinica (SI) kako bi se dobili umnošci te jedinice.…


1