Traženi termin: mitologija

Pretraga:

Pronađeno naslova: 6;Mitologija Haron - lađar u Hadu
6509

Haron (grč. Χάρων) je u grčkoj mitologiji Erebov i Niktin sin (sin Tame i Noći). Bio je lađar u Hadu; preuzimao je preminule na obali reke A…

Mitologija Minotaur
10040

Minotaur je mitološko biće koje je polu-bik polu-čovek, koji je ustvari sin Pasifaje, žene kritskog kralja Minosa, i bika. …

 
 
Mitologija Sizif
8749

Sizif je heroj iz grčke mitologije koji je bio osuđen da veliku kamenu gromadu gura uz planinsku strminu kako bi je postavio na vrh.…

 

1