Traženi termin: o tajnama

Pretraga:

Pronađeno naslova: 1;Misli znamenitih ljudi O tajnama
6181

Tajna se čuva najbolje onda kada smo po nečem - po čem bilo - i sami zainteresovani da se ne otkrije i ne objavi;  a nejsigurnije je čuva onaj ko to čini…


1