Ženski Likovi U Romanu Gazda Mladen - 2. Deo

07.02.2012. 12:21 od pinkjeca Pregledano 2402 | Komentari 0 | cOOl 3 | iscOOlirano 0
Ženski Likovi U Romanu Gazda Mladen - 2. Deo
U patrijarhalnom domaćinstvu postojala je porodična hijerarhija koja je prevashodno bila određena polnom i starosnom pripadnošću, ali nije ispravno mišljenje da su samo muški članovi porodice mogli zauzimati najviša mesta. Usled toga što su se muškarci mogli pokazati nesposobnim, slabi, podložni strastima, njih su mogle zauzimati i žene.

Tako je u romanu „Gazda Mladen“ baba Stana bila glava kuće. O ulogama koje muškarac vršio u društvu i porodici do sada je mnogo pisano, ali bez uspostavljanja jasne razlike među njima. Tako su često izjednačavane uloge glave porodice, domaćina i gazde.

Najviši položaj u porodici imala je osoba koja je predstavljala glavu kuće. Ova uloga je pripadala onom članu porodice koji je sve ukućane držao pod kontrolom i koga su se svi ukućani najviše plašili. Takva osoba morala je biti stroga, razborita, po karakteru čvrsta, visoko moralna, štedljiva, marljiva. Sve je to bila baba Stana. Ulogu domaćina je ovde dobio Mladnov otac, jer ona nije zahtevala posvećenost i strogo definisanje kvaliteta, pa je mogla prividno da se se izvršava.

Baba Stana bila je glava porodice, prvo je išla ona, pa Mladenov otac, pa Mladen, pa tek onda Kata, Mladenova mati i brat. Bila je suva, pametnog, strogog lica, očiju uvek jako, jasno otvorenih, uzdignutih, nabranih. Baba je uvek bila u kratkoj, do članaka koliji, sa zadignutim i za pojas zadenut peševima, da joj u poslu ne smetaju. Bila je malo pogrbljena.

Za stolom bi ona prva probala hranu, a ako bi bila napolju, morali bi da čekaju da ona prva zauzme mesto za stolom, pa tek onda Mladenov otac. Postala je glava porodice od momenta kada je porodicu spasila od propasti. U muškom odelu baba Stana prelazi granicu da bi prodala imanje i sakrila sramotu svog muža, strast prema kartama i ženama. Od tada ona kao stena bdi nad svojim sinom, a kasnije i nad Mladenom plašeći se da se greška ne ponovi. Kod nje su bili svi ključevi od soba i podruma, za sve su nju morali da pitaju, a sin je morao da joj govori šta je prodao u dućanu i da joj daje pazar. Nikada direktno nije prekorevala, ali je svako osećao strah i težio da je nikako ne razočara i da radi ono što se od njega očekuje. „Baba je bila u kući sve i sva, svi su se nje bojali i poštovali je.“

Kada joj je na prečas sin umro, jedinac, ona ne posrnu, ne izgubi se. Patila je i plakala je u sebi, plašeći se da kuća ne krene naopako. „Pokatkad kao da bi iz njenih očiju suza htela da kane, jer bi se videlo kako diže ruku očima, da valjda ubriše, stisne, vrati natrag tu suzu, ali bi se videlo i kako otuda, još brže natrag vraća ruku kao bojeći se da ni sama noć ne vidi tu njenu suzu.“

Mali se Mladen nije formirao u senci očevog ili majčinog autoriteta, nego babinog, a posle očeve smrti taj autoritet naglo raste, uporedno sa preuzetom odgovornošću. Baba stana kada Mladen preuzme očevu ulogu, ništa od njega ne zahteva, ne naređuje, niti je vidimo kako savetuje, opominje. Samo bdi nad njim i kao senka ga prati. U dućan dođe kao slučajno, ponekad samo sedi i ćuti, a kada se Mladen negde pokoleba, posustane, ona ga samo svojim prisustvom opomene i brižnim pogledom usmeri.

Ona svojom ženskom obazrivošću i strpljivošću majke, prikriva da unuku nameće svoju volju. Ustvari ona ga vešto navodi, sve vreme, da kada se pokoleba između porodičnih obzira i ličnih motiva, uvek izabere ovo prvo. U „Gazda-Mladenu“ vodi se neprestana borba, tiha, između babe i Mladena i druga između Mladena i Jovanke. Njena potpuna pobeda je kada Mladen potisne sva osećanja prema Jovanki. Na kraju, njena volja postaje njegova volja. Kada shvata da je Mladen nesrećan, da je ona kriva što nije oženio devojku koju voli i što ne živi svojim životom,  ona se povlači. Posle scene sa gatarom, ona nije više bila ona baba Stana. „Slobodno odahnuvši, obučena u novo odelo, navek u čohanoj koliji, i povezana oko vrata belom novom maramom, sedela je celog dana ispred kuće.“ Ono što nisu znali ni baba ni Mladen, jeste da preko nje ili kroz nju upravljala je kultura, koja ponašanje čovekovo ograničava i ograničenjima ga usmerava.

Tags:

 
 

Ova tema se ne može komentarisati