Mitologija Haron - lađar u Hadu
8103

Haron (grč. Χάρων) je u grčkoj mitologiji Erebov i Niktin sin (sin Tame i Noći). Bio je lađar u Hadu; preuzimao je preminule na obali reke Aheron i preko Stige i Kokita dovodio ih pred vrata Hada.…

Mitologija Minotaur
11671

Minotaur je mitološko biće koje je polu-bik polu-čovek, koji je ustvari sin Pasifaje, žene kritskog kralja Minosa, i bika. …

 
Mitologija Vrhovni bog starih Grka - Zevs
22601

Vrhovni bog starih Grka bio je Zevs, bog neba čije je oružje bila munja. Smatralo se da grčki bogovi žive u rajskom kraljevstvu na nebu, iznad vrha najviše planine u Grčkoj, planine Olimp...…

 
 
Mitologija Sizif
10103

Sizif je heroj iz grčke mitologije koji je bio osuđen da veliku kamenu gromadu gura uz planinsku strminu kako bi je postavio na vrh.…