Priča o mitu

03.06.2013. 13:00 od pinkjeca Pregledano 8754 | Komentari 0 | cOOl 4 | iscOOlirano 3

Reč mit potiče od antičke reči muthos, što u prevodu znači "priča".  Mitovi su svete priče, priče koje ujedinjuju vrednosti, verovanja i snove određenog naroda.

Priča o mitu

Svet mitologije je svet u kojem moćne nevidljive sile oblikuju i animiraju svakodnevni život. Mitovi su "prevozno sredstvo" za najdublje istine koje ljudska bića mogu razumeti ili izraziti. 

Mitovi Antičkih Grka su najpoznatiji. Oni govore o vrhovnom bogu Zevsu i ostalim bogovima sa planine Olimp.

 Mitovi se mogu pripovedati poput priča, ili se mogu izraziti putem umetnosti, pesme, rituala ili plesa. U mnogim kulturama ljudi održavaju ceremonije u kojima plesači igraju ulogu bogova.

Svete priče ili mitovi izražavaju duhovni i intelektualni život ljudi, a sadržina mitova jeste ključna za razumevanje načina na koji ti ljudi razmišljaju.

Većina mitologija prikazuje junake te kulture - bogove ili natprirodna bića koja mogu ukrasti sunce u ime čovečanstva, podariti vatru, naučiti ljude da love...
Ponekad su junaci polubogovi ili poluljudi. Gilgameš ( Ep o Gilgamešu) je bio jednu trećinu čovek, a dve trećine bog. 

Poznati mitovi su: Mit o postanku sveta, Mit o postanku ljudi ( Prometej), Tezej, Mit o Edipu, Mit o Dedalu i Ikaru, poznati mit o Romulu i Remu, Ahilej, Pandorina kutija...

 

Izvor: Mitologija sveta

Tags:

 
 
 

Ostavite komentar

Prepišite ovaj kod

 

Komentari