Najlepši ljubavni stihovi Opravdanje - Desanka Maksimović
3551

Srce moje misli večitoneku tužnu misao.I ma šta sa mnom bilo:budem li kome postalažena verna,ili dragana čija,ili ma šta drugo;ili budem uvek smernasanjalica ostala.Bude li duša moja sveto sedištejedne ljubavi;ili srce moje bolno središtesvih nežnosti,ti mene uvek voli:…

 
 
Najlepši ljubavni stihovi Ljubav - Miloš Crnjanski
3185

 Već prvi put kad si zbacila odelosmešan mi beše tvoj pogled ohol.Već prvi put mi ljubav beše samo bol.Već prvi put mesto da slušahu zoru kako se topiš kao sneg,ja jurnuh u šume gde upada breg,i grane što pokrajah jecahukao moja duša... …