Najlepši ljubavni stihovi Zla noć - Desanka Maksimović
2586

O,ma ko da si, ostani noćas kraj moga skuta, nikuda ne polazi. Za onim čega nema duša mi gori i luta, i boli, jer sve prolazi. I čini mi se, negde ljudi sad prolaznost imaju na umu, pa ce doći noćas na nas breg da spokojno svega se odreku. Večno nihaju jasike na drumu dušu nemirnu. ćute blago plaveti neba i teku...…