Matematika Šta je BODMAS pravilo
691

BODMAS (BIDMAS) pravilo, je pravilo o redosledu operacija (u matematici ili programiranju), odnosno pravilo o prioritetu izvršavanjua matematičkih operacija kod nekog izraza.…

 
 
 
Matematika Zanimljiva matematika 3
12953

Potrebno je odgovoriti na pitanje: Koliko je 5+4? U prvi mah pitanje je pomalo smešno, ali ovog puta nećemo se držati klasičnih matematičkih pravila, već ćemo koristiti logiku, i rešiti zadatak na osnovu pretpostavki sa slike.…