Traženi termin: međunarodni dan deteta

Pretraga:

Pronađeno naslova: 1;Događaji Međunarodni dan deteta
2288

Svetski dan deteta ili Međunarodni dan deteta je godišnji međunarodni događaj koji se slavi 20. novembra. Ustanovljen je od strane Generalne skupšti…


1