O čoveku

16.03.2012. 13:09 od pinkjeca Pregledano 7697 | Komentari 0 | cOOl 0 | iscOOlirano 0
O čoveku

Homo homini aut deus aut lupus. (Plaut)

Čovek je čoveku ili bog ili vuk. (prijatelj ili neprijatelj)

Homo quantum scit, tantum potest. 

Čovek koliko zna, toliko i može.

Homo totiens moritur quotiens amittit sous. 

Čovek toliko puta umre koliko puta gubi svoje (drage).

Homo, qui tacere nescit, nescitdicere. 

Čovek koji ne zna da ćuti, ne zna ni da govori. 

Hoc facias homini, quod cupis esse tibi. 

Čini čoveku ono što želiš da tebi bude. 

Hominem experiri multa paupertas iubet. 

Siromaštvo tera čoveka da mnogo šta iskusi.

Homen semper aliud, fortuna aliud cogitat. 

Čovek uvek misli jedno, a sudbina drugo. 

Tags:

 
 
 

Ostavite komentar

Prepišite ovaj kod

 

Komentari