O moralu - Božidar Knežević

06.09.2013. 12:01 od pinkjeca Pregledano 4463 | Komentari 0 | cOOl 0 | iscOOlirano 0

Pravi moral je samo u onim radnjama koje čovek radi nezavisno od spoljnih upliva i podstreka, koje radi bez straha od spoljnih nevoljnosti, kazni i nesreća, bez obzira na svoju korist i svoje interese. Moral je sloboda od svih tih spoljnih obzira i snaga; moral je sloboda od mora i može, moral  je u treba.

O moralu - Božidar Knežević

I kao što se do najviše istine i pravde može doći samo slobodom od ljudi, od života, od sadašnjosti, od svojih interesa, tako se samo može doći i do najvišeg morala.  I kao što se samo najvišom slobodom dolazi do pravde, istine i morala, tako se samo u najvišoj pravdi, istini i moralu dolazi do najviše slobode. Istina, pravda, moral, sloboda - jesu zraci jednog istog sunca. I svake prave istine, pravde, morala, slobode uvek i svud je vrlo malo.

Samo slobodan čovek može biti dobar i pouzdan drug; rob najviše što može biti, to je biti veran. 

Tags:

 
 
 

Ostavite komentar

Prepišite ovaj kod

 

Komentari