Misli znamenitih ljudi O dobroti
14448

Dobro srce - to je Sunce pa i Mesec, jer sija svetlo i nikad se ne menja, već se verno drži svoje putanje.  Vilijam  Šekspir…

 
Misli znamenitih ljudi O ljudima
5853

Ljudi ne teže u životu da učine ono što oni smatraju dobrim, već za tim da što veći broj stvari nazovu svojim.   Tolstoj…

 
Misli znamenitih ljudi O tajnama
6431

Tajna se čuva najbolje onda kada smo po nečem - po čem bilo - i sami zainteresovani da se ne otkrije i ne objavi;  a nejsigurnije je čuva onaj ko to čini nesvesno. Inače, nikad čovek ne može biti siguran da će do kraja sačuvati ni svoju ni tuđu tajnu; ona se krije godinama i godinama, a odaje se u jednom trenutku koji poništava sve godine vernosti i ćutanja.   Ivo Andrić…

 
 
Misli znamenitih ljudi O volji
5845

Volja se pokazuje kao nešto što ima iskonsku snagu protiv koje intelekt ne može ništa da učini.  Artur Šopenhauer…

Misli znamenitih ljudi O moralu - Božidar Knežević
4453

Pravi moral je samo u onim radnjama koje čovek radi nezavisno od spoljnih upliva i podstreka, koje radi bez straha od spoljnih nevoljnosti, kazni i nesreća, bez obzira na svoju korist i svoje interese. Moral je sloboda od svih tih spoljnih obzira i snaga; moral je sloboda od mora i može,moral  je u treba...…