Domaći pesnici Psovke nežnosti - Mika Antić
2560

Sad shvatam:nismo došli zadovoljni ko travešto rastu da se zgaze kroz cvrkutave zore.Mi smo zvezdešto ludo u mrak se stmoglavei zbog jednog bljeska ne žale da izgore.Imamo rukedobrekao pijane lasteda se grlimo plavo i gasimo u letu...…

 
Domaći pesnici Nekome ko će razumeti - Mika Antić
3407

Sad shvatam: nismo došlizadovoljni ko travešto niču da ih gazenečije trapave zore.Mi smo zvezde, što ludou mrak se strmoglavei zbog jednog bleskane žale da izgore.Imamo ruke, dobrekao aprilske laste,da se grlimo plavoi gasimo u letu.I prisutni smo zbog nebašto mora da izrasteu pupljcima vidaponekome u svetu...…

 
Domaći pesnici Zalazak sunca - Jovan Dučić
7035

Još bakreno nebo raspaljeno sija,Sva reka krvava od večernjeg žara;Još podmukli požar kao da izbijaIz crne šume starih četinara.Negde u daljini čuje se da huktiVodenički točak promuknutim glasom;Dim i plamen žderu nebo koje bukti,A vodeno cveće spava nad talasom...…

 
Domaći pesnici Ex Ponto ( odlomak) - Ivo Andrić
5059

Žene, ja ne znam kome ste vi bile blaga kiša jutarnja, ali u naš život ulazite kao pljusci nošeni vihorima. Preko vaših bijelih tjelesa pjeni se bučno život naš, zaustavlja se u virove i pada strmoglavce...…