Domaći pesnici Oči - Mika Antić
5456

U svakom septembru ima nečega nalik na tihe rastanke. Primetiš to po igrama koje polako počinju da se sapliću. Primetiš to po iskraćalom odelu, koje ostavljaš mlađem bratu...…

 
 
 
 
 
 
Domaći pesnici Veče - Vojislav Ilić
6022

Rumene pruge već šaraju daleki zapad,Klonuo počiva svet. Sa mirnih dalekih poljaUmorni ratar s pesmom žurno se noćištu sprema,I samo čas po čas zaječi šarena dola...…