Jovan Jovanović Zmaj - Eufrosini (u jesen 1861.)

23.11.2012. 16:56 od pinkjeca Pregledano 6368 | Komentari 0 | cOOl 3 | iscOOlirano 0
Jovan Jovanović Zmaj - Eufrosini (u jesen 1861.)
Mila gospođice Ružo, 

Uvek sam se čudio kad je ko pisao pismo tamo gde bi se recima izraziti mogao. Sad vidim da nisam imao pravo. Sad bolje vidim da ima stvari, koje se ni recima i pismom dovoljno kazati ne dadu, a zatajiti, precutati, nikako. 

Vi čitajuci sad ovo pismo ili ste se namrgodili ili - ili ste se možda malo zastideli osecajuci da Vam sasvim nepovoljno nije. 

Ako se mrgodite, derite pismo taki. Molim Vas nemojte dalje čitati, što i da znate gde pomoci ne možete, poderite ga taki, pa zaboravite, da ste ga ikad dobili, zaboravite sasvim. Vi ćete lako, a ja kako uzmogu. 

Ali ako ga poderali niste, ako ste (ne samo iz ljubopitstva) i na ovu stranu prešli, to sedite pa mi napišite da li je Ružino srce sasvim njeno, pa ako je i ako ja Ruži sasvim nemio nisam, ako bih mogao i miliji biti, to mi šaljite brzo to nekoliko reči, da ih poljubim onako, kako se samo evanđelje ljubi... 

... Budite mi zdravi - sam se čudom čudim odkud sam nehotice pismo ovo poljubio.

Tags:

 
 
 

Ostavite komentar

Prepišite ovaj kod

 

Komentari