Sve što mi je rekla... - Laza Kostić

06.09.2012. 13:49 od pinkjeca Pregledano 3007 | Komentari 0 | cOOl 0 | iscOOlirano 0
Sve što mi je rekla... - Laza Kostić
Sve što mi je rekla u zvezde sam slivo, 
od tih zvezdica sliku sam joj skivo 
- ta tako su valjda nekad i skovana 
po tom božijem ruvu ta puceta sjajna - 
sve sam slici kazo što mi srce taji, 
nakitio sam je moji' uzdisaji', 
al' za taj su teret zvezde bile male, 
sve su bliže, bliže zapadu se dale. 
Nakitio sam je željom srca moga, 
pustom, teškom željom srca žeđanoga, 
al' za taj su teret zvezde 
sve su bliže, bliže zapadu se dale. 
nakitio sam je slašću od usana, 
blagoslovom rajskim grešnog milovanja, 
al' i za taj teret zvezde behu male 
sve su bliže, bliže zapadu se dale. 
Nakitio sam je kletvama ljubavnim, 
kitama žeženim, plamenom krvavim, 
nek osete zvezde kako kletve tište, 
nek nebu procvile, nek Bogu propište, 
kako pate ljudi neka mu se tuže, 
što veruju Boga, te ljubavi služe: 
ej! al' za taj teret zvezde behu male, 
sve su bliže, bliže zapadu se dale. 
Sve je mirno, mirna su mu stada, 
samo jedna zvezda preko neba pada, 
a ja mislim, bolan, iz oka je pala, 
što je pri rastanku slika zaplakala.

Tags:

 
 
 

Ostavite komentar

Prepišite ovaj kod

 

Komentari