Najlepši ljubavni stihovi Mostarske kiše - Pero Zubac
2493

U Mostaru sam voleo neku Svetlanu jedne jeseni,    jao kad bih znao sa kim sada spava,    ne bi joj glava, ne bi joj glava,    jao kad bih znao ko je sada ljubi,    ne bi mu zubi, ne bi mu zubi,    jao kad bih znao ko to u meni bere kajsije    još nedozrele... …