Najlepši ljubavni stihovi Ljubav - Miloš Crnjanski
3185

 Već prvi put kad si zbacila odelosmešan mi beše tvoj pogled ohol.Već prvi put mi ljubav beše samo bol.Već prvi put mesto da slušahu zoru kako se topiš kao sneg,ja jurnuh u šume gde upada breg,i grane što pokrajah jecahukao moja duša... …