Merkalijeva skala

07.02.2023. 02:41 od admin Pregledano 538 | Komentari 0 | cOOl 0 | iscOOlirano 0

Merkalijeva skala, definiše pojave i promene koje zemljotresi izazivaju kod ljudi i životinja, uz ocenu veličine štete na objektima i sagledavanje promena u prirodi, koje nastaju kao posledice zemljotresa.

Merkalijeva skala

Ima 12 stepeni:

1 — Ljudi ne osećaju nikakav pomeraj
2 — Neki ljudi osećaju ako su u stanju mirovanja ili na višim spratovima zgrada
3 — Mnogi ljudi, ako su u zatvorenom prostoru osećaju podrhtavanje. Viseći objekti (npr. Lusteri) se ljuljaju. Ljudi na otvorenom ne primećuju
4 — Većina ljudi, ako su u zatvorenom prostoru osećaju podrhtavanje. Viseći objekti se ljuljaju. Zveče tanjiri, prozori i vrata škripe
5 — Skoro svi primećuju podrhtavanje. Oni koji spavaju — bude se. Vrata se otvaraju, posuđe pada, slike na zidu se ljuljaju. Mali predmeti se pomeraju ili prevrću. Drveće može da se ljulja, tečnost se preliva iz otvorenih posuda.
6 — Svi osećaju potres. Ljudi imaju problema sa hodom. Predmeti padaju sa polica. Slike padaju sa zidova. Nameštaj se pomera. Puca malter. Drveće se trese. Manje štete na loše sazidanim kućama. Nema strukturnog razaranja.
7 — Ljudi imaju problema sa stajanjem, Vozači osećaju da im se vozilo trese. Neki nameštaj puca. Slabije vezani crepovi padaju sa krova. Oštećenja su manja do srednjih na kvalitetnim objektima. Značajna na starim objektima.
8 — Vozači imaju problema sa upravljanjem. Kuće se ruše. Visoke strukture kao soliteri i dimnjaci se ljuljaju i mogu da se sruše. Dobro sagrađene zgrade trpe ozbiljna oštećenja. Stabla se lome. Nivo vode u bunarima se menja.
9 — Dobro građeni objekti imaju ozbiljna oštećenja. Podzemne cevi pucaju. Zemlja puca. Rezervoari imaju teška oštećenja.
10 — Većina kuća je oštećena. Neki mostovi se ruše. Brane su teško oštećene. Rade velika klizišta. Voda se preliva na obale reka, jezera, kanala. Železničke šine se deformišu. Zemlja puca na više mesta.
11 — Većina kuća se ruši do temelja. Neki mostovi se ruše. Velike pukotine na zemlji. Železničke šine značajno savijene.
12 — Skoro sve je uništeno. Objekti lete u vazduh. Zemlja se pokreće u vidu talasa. Velike stene se pomeraju.

 

Klikni na sliku da se uveca

 

Izvor: sr.wikipedia.org/sr-el/Меркалијева_скала

Tags:

 
 
 

Ostavite komentar

Prepišite ovaj kod

 

Komentari