Misli znamenitih pisaca Dominik Tatarka
2928

Jeste li čuli kadgod kako u kućnoj tišini pucketa stari nameštaj? Stari ormarsvaki čas suho zapucketa, kao da se rasprskava i leti u vazduh. Samo usamljeni starci ili zatvorenici umeju tako da slušaju.…

 
 
 
 
Misli znamenitih ljudi Maya Angelou
2957

Pokušaj da budeš duga u nečijem oblaku.Predrasuda je teret koji zbunjuje prošlost, preti budućnosti, a sadašnjost čini nepristupačnom.…

 
Misli znamenitih ljudi  O Beogradu
4222

Ko je imao sreće da se jutros probudi u Beogradu, može se smatrati da je za danas dovoljno postigao u životu. Svako dalje insistiranje na još nečemu, bilo bi neskromno.Duško Radović…