Strani pesnici Gavran - Edgar Alan Po
1813

Jednom u čas tužan noćni, dok razmišljah, duh nemoćni,nad knjigama koje drevnu nauku u sebe skriše,bejah skoro u san pao, a neko je na prag staoi tiho je zakucao, kucnuo što može tiše."Posetilac neki - šanuh - kucnuo što može tiše,samo to i ništa više."…

 
 
Strani pesnici O ljubavi - Vladimir Majakovski
2708

Četiri sata.Teški kao udar.Caru- carevo, bogu- božije!A nekoKao jaKuda bi, kuda?I šta se meni dati može?Kada bi biomalecanKao Veliki okean-čučnuo bi na talase,uz plimu koketovao bi sa lunom kao sa ženom...…