Traženi termin: Šarl bodler

Pretraga:

Pronađeno naslova: 6;Strani pesnici Veze - Šarl Bodler
4276

Priroda je hram gde mutne reči slećuSa stubova živih ponekad, a doleKo kroz šumu ide čovek kroz simbolešto ga putem prisnim pogledima sreću...…

 
 
 

1