Misli znamenitih pisaca Dominik Tatarka
2958

Jeste li čuli kadgod kako u kućnoj tišini pucketa stari nameštaj? Stari ormarsvaki čas suho zapucketa, kao da se rasprskava i leti u vazduh. Samo usamljeni starci ili zatvorenici umeju tako da slušaju.…

 
 
 
Misli znamenitih pisaca O istini
4213

Istinito i originalno lakše bi dobilo prostora u svetu da oni koji su nesposobni da ih stvore nisu skovali zaveru da im ne dozvole da izbiju na površinu.Šopenhauer …

 
 
Misli znamenitih pisaca O kafanama - Momo Kapor
13668

Kod nas je izraz  "kafanski čovek" gotovo pogrdan. Međutim, biti kafanski čovek je vrlina; to je čovek koji zna kako se tamo ponaša, zna sve o tim kafanama i njihovu istoriju, sve o znamenitim gostima koji su tamo sedeli pre njega...…