Najlepša ljubavna pisma Ženski Likovi U Romanu Gazda Mladen - 3. Deo
3201

Kata, Mladenova mati, kada je umrla baba Stana u isto vreme osetila je i olakšanje i bol. Bila je zahvalna svojoj svekrvi jer je od svih sestara uzela baš nju, najmlađu za snaju. Uvek joj se za sve obraćala i pitala i to nije shvatala kao uvredu. Svima je bila ponizna, uvek se trudila da prvo babi ugodi, pa mužu, pa Mladenu.Čak se osećala nižom od Mladena. Baba Stana joj je birala odeću i trudila se da bude uvek lepo obučena ali i za odeću je morala da pita.…

Najlepša ljubavna pisma Ženski Likovi U Romanu Gazda Mladen - 2. Deo
2465

U patrijarhalnom domaćinstvu postojala je porodična hijerarhija koja je prevashodno bila određena polnom i starosnom pripadnošću, ali nije ispravno mišljenje da su samo muški članovi porodice mogli zauzimati najviša mesta. Usled toga što su se muškarci mogli pokazati nesposobnim, slabi, podložni strastima, njih su mogle zauzimati i žene.…